För hyresgäster

För hyresgäster


Inflyttning
Vid inflyttning görs en gemensam besiktning av lägenheten. Förbered gärna med att anmäla nytt elabonnemang för din hushållsel och teckna en hemförsäkring.


Hyran

Hyran betalas i förskott senast den siste i månaden. Hyresavier skickas ut kvartalsvis. Ange OCR nummer vid betalning.


Felanmälan

Som hyresgäst är du skyldig att omgående anmäla fel som måste avhjälpas för att skadan inte ska förvärras tex. vattenläcka eller stopp i avlopp.

Anmälan kan ske via mail till felanmalan@hfastighet.se eller via telefon till

0370-265 35 alternativt 070-697 12 93.

Ansvaret för rengörning av avloppen till vask och golvbrunn fram till och med vattenlåsen vilar på hyresgästen. Tänk på att inte spola ner kattsand, bindor, bomullspinnar etc. som kan orsaka stopp.

Om du får ohyra eller skadedjur i din lägenhet skall du omgående kontakta hyresvärden. Bästa förebyggande åtgärd är att regelbundet hålla rent och städa i sin lägenhet.


Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand är ej tillåten utan hyresvärdens godkännande.


Uppsägning & avflyttning

Uppsägningen skickas in skriftligt till hyresvärden. Uppsägningstiden är tre kalendermånader från närmaste månadsskifte framåt i tiden. (Tex. säger du upp din lägenhet den 20 februari skall du avflytta från lägenheten senast den 1 juni) Står ni två på hyresavtalet måste ni båda underteckna uppsägningen. När ni har sagt upp ert hyresavtal är ni skyldiga att på överenskomna tider visa lägenheten för nya hyresgäster.

Lägenheten inklusive förråd och balkong skall vid överenskommen tidpunkt vara tömd och avstädad.

Samtliga erhållna nycklar vid tillträde skall återlämnas vid avflyttning, gäller även eventuella nyckelkopior man fått gjorda av hyresvärden. Om så ej sker debiteras en kostnad för byte av lås. Nycklar är kopieringsskyddade och kan ej beställas hos låssmed av hyresgäst.


Hemförsäkring

För din egen trygghet ska du teckna hemförsäkring. Hyresvärden ersätter inga skador på din egendom som uppstår vid brand eller annan skada i lägenheten. Om du har vållat skadan är du ansvarig.


Rökning

I alla våra fastigheter råder det totalförbud mot rökning inomhus. Det är alltså inte tilllåtet att röka under köksfläkten eller i trapphuset. Rökning inomhus kan komma att räknas som slitage som ligger utanför vad som betraktas som normalt och hyresgästen bli ersättningsskyldigt. 


Tvättstugor
Håll alltid rent och rengör filter efter er i tvättstugan, respektera varandras tvättider. 


Installation av diskmaskin eller tvättmaskin

Vid installation av egen diskmaskin eller tvättmaskin i lägenheten krävs alltid en behörig installatör. Kontakta hyresvärden för råd.


TV & Bredband

Våra lägenheter i Vaggeryds kommun är anslutna till TV och Bredband via fiber från Vaggeryds energi. För att komma igång med bredbandet så anslut en nätverkskabel från datorn direkt till uttag nr 1 på konvertern som finns i din lägenhet. Starta webbläsaren och skriv http://portal.vaggerydsenergi.se/netlogin i webbläsarfönstret. Följ vidare instruktioner på skärmen.

För att komma igång med TV så anslut till antennuttaget och sök kanaler. Grundutbudet av kanaler ingår i hyran, kontakta Vaggeryds energi om du vill köpa till ytterligare kanaler. www.vaggerydsenergi.se


Eget målningsarbete

Om du vill måla eller tapetsera själv kontakta alltid hyresvärden för att undvika återställnings- eller ersättningskrav vid avflyttning. Tänk på att arbetet skall vara fackmannamässigt utfört.


Sopsortering

Hushållssopor slängs på avsedd plats i soptunnor i soprum.

Grovsopor tex papper, glas, möbler m.m. körs av hyresgästen till återvinningsstationen.


Hänsyn till grannar

Att umgås med vänner är trevligt, men tänk på dina grannar. Hyresgästen förväntas att ha en måttlig ljudnivå på musik- och ljudanläggning. Informera gärna dina grannar i förväg om du ska ha fest. Generellt skall det vara lugnt efter klockan 22.00.


Parkeringsplats/carport

Parkeringsplatser och carportar är endast till för bilar såvida inget annat tillstånd har lämnats av hyresvärden. Carportplats och motorvärmaruttag hyrs enligt separat kontrakt.


Förråd

Miljö- och brandfarliga ämnen får inte förvaras i förråden.


Välkomna!

Vi hoppas att Ni kommer att trivas.